Ban Đại Diện Khoa Công Nghệ Vật Liệu

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  TRẦN VĂN TỰU

Khoá: VL-96

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: Cố vấn HĐQT Cty Viettiles

Email: tuutranvan@gmail.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  NGUYỄN THỊ LỆ GIANG

Khoá: VL-96

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty Sài gòn Mekong 

Email: ntlgiang2406@gmail.com

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  HUỲNH ĐẠI PHÚ

Khoá: HC-91

Khoa: Khoa Kỹ thuật Hóa học

Đơn vị công tác: Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Hóa học ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: hdphu@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  TRẦN VĨNH HƯNG

Khoá: VL-2001

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: Giám đốc Kỹ thuật Cty Covestro

Email: hungtv8118@gmail.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  HUỲNH NGÔ HỮU ĐỨC

Khoá: VL-2007

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: Phòng thị trường Wacker Chemicals Pte

Email: duchuynh1989@gmail.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  HỒ NGUYỄN DUY KHƯƠNG

Khoá: VL-2002

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: Cty TNHH Thang máy Thái Bình

Email: duykhuonghn@gmail.com

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  TĂNG THOẠI SANG

Khoá: VL-2000

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: 

Email: 

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  TRẦN KHẮC BIÊN CƯƠNG

Khoá: VL-2007

Khoa: Khoa Công nghệ Vật Liệu

Đơn vị công tác: 

Email: trankbcuong@gmail.com