Ban Đại Diện Khoa Điện-Điện Tử

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  NGUYỄN ANH DŨNG

Khoá: DD-81

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Hà nội

Email: nadung@yahoo.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  HUỲNH ĐỨC THẮNG

Khoá: DD-86

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Phó Tổng Giám đốc Công ty PV Power-Tổng Cty Điện lực Dầu khí

Email: bo.huynhthang@yahoo.com.sg

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  HUỲNH PHÚ MINH CƯỜNG

Khoá: DD-93

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Phó Trưởng khoa Khoa Điện-Điện tử ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: hpmcuong@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  TÔN THẤT BẢO ĐẠT

Khoá: DD-93

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Giám đốc Cty TNHH Kỹ thuật và cảnh quang Khải Trung

Email: ttbd@khaitrung.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  HỒ PHẠM HUY ÁNH

Khoá: DD-82

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Trưởng Phòng thực tập Điện, khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Bách khoa- ĐH Quốc gia TPHCM

Email: hphanh@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  NGUYỄN DƯƠNG TUẤN

Khoá: DD-94

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Tổng Giám đốc Công ty Solar BK

Email: tuannd@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  HOÀNG CHÍ THÀNH

Khoá: DD-87

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Giám đốc Cty Cổ phần Xây dựng điện và tự động hóa ACE

Email: hc.thanh@ace.com.vn

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  TRƯƠNG THANH NINH

Khoá: DD-94

Khoa: Khoa Điện-Điện tử

Giám đốc Cty Siêu Nhật Thanh

Email: ninh.tt@snt.vn