Ban Đại Diện Khoa Khoa Học Ứng Dụng

 

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN   PHAN CHÁNH VINH

Khoá: KU-2002

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

GIÁM ĐỐC CTY TNHH KỸ THUẬT VBS

Email: vinh.phan@vbstech.vn

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  PHẠM KHÁNH THÀNH

Khoá: KU-2002

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Chuyên gia TBYT, kỹ sư chuyên trách Bệnh viện Chợ Rẫy, viện Pastuer-Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phòng xét nghiệm.

Email: khanhthanhtbyt@gmail.com

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  TRẦN TRUNG NGHĨA

Khoá: KU-2000

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học ứng dụng ĐH Bách Khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: ttnghia@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  TRỊNH TRẦN HỒNG DUYÊN

Khoá: KU-2005

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Nghiên cứu viên Trường ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: tt-hd2005@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  LÊ QUỐC KHẢI

Khoá: KU-2006

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Giảng viên Trường ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: quockhai@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  TRƯƠNG QUỐC PHONG

Khoá: KU-2005

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Trưởng phòng sản xuất PNJ

Email: phongbmt1987@gmail.com

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  ĐẶNG NGUYỄN NGỌC AN

Khoá: KU-2003

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Trưởng phòng trang thiết bị Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM

Email: ksandhyd@gmail.com

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  NGUYỄN THANH NHÃ

Khoá: KU-2002

Khoa: Khoa Học Ứng Dụng 

Phó Trưởng bộ môn Cơ kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: nhanguyen@hcmut.edu.vn