Ban Đại Diện Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  TRẦN TUYÊN ĐỨC

Khoá: MT-87

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu

Email: ductt@saobacdau.vn

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH

Khoá: MT-92

Khoa:Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Đơn vị công tác:Tổng Giám Đốc Việt Nam Salesforce

Email: nhcamlinh@gmail.com

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  NGUYỄN CAO TRÍ

Khoá: MT-88

Khoa:Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Đơn vị công tác:Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: caotri@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  LẠI ĐỨC NHUẬN

Khoá: MT-95

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật máy tính 

Đơn vị công tác:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK 

Email: eric.lai@atalink.vn

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  NGUYỄN HẢI TRIỀU

Khoá: MT-95

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật máy tính  

Đơn vị công tác:Đồng sáng lập YOUNET

Email: trieuhainguyen@gmail.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  NGÔ VĂN TOÀN

Khoá: MT-91

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật máy tính 

Đơn vị công tác:Giám đốc Hitachi Vantara Việt Nam

Email: ngovantoan@gmail.com

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  NGUYỄN THỊ XUÂN OANH

Khoá: MT-97

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật máy tính 

Đơn vị công tác:Phó Giám đốc GENESYS

Email: oanhnguyen02@yahoo.com

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  TÔ BÁ LÂM

Khoá: CK-89

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật máy tính 

Đơn vị công tác:Country Manager GOGOX Việt Nam

Email: tblam83@gmail.com