Ban Đại Diện Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  KIỀU HUỲNH SƠN

Khoá: CK-81

Khoa: Cơ Khí

Tổng Giám đốc Cty TNHH Máy Thép Việt (Vietsteel)

Email: son.kieu@vietsteel.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  LÊ THANH PHỐ

Khoá: GT

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

Giám đốc Cty Ánh Minh

Email: phoamt@gmail.com

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  TRẦN HỮU NHÂN

Khoá: GT-96

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

Phó Trưởng Khoa Khoa Kỹ Thuật Giao thông ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: thnhan@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  NGUYỄN QUANG SÁNG

Khoá: GT-96

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

 

Email: sang1nguyenquang@yahoo.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  VĂNG HOÀNG MỸ

Khoá: GT-2008

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

Kỹ sư Cty Akselos Vietnam

Email: my.vang@akselos.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  BÙI SƠN HẢI

Khoá: GT-96

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

 

Email: sonhaivt@gmail.com – haibs.me@vietsov.com.vn

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  VÕ VĂN PHƯƠNG

Khoá: GT-2001

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

Giám đốc Cty Cổ phần Điện mặt trời Vũ Phong

Email: phuongvo@vuphong.vn

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  NGUYỄN TIẾN DŨNG

Khoá: GT-98

Khoa: Kỹ thuật Giao Thông

Giám Đốc Cty TNHH Cơ khí Xây dựng Giao Thông

Email: tdunggt98@yahoo.com