Ban Đại Diện Khoa Kỹ Thuật Hoá Học

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  PHẠM HỒNG VIỆT

Khoá: HC-88

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Cty TNHH Ánh Sáng Châu Á

Email: harry.pham@asia-shine.com.vn

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  NGUYỄN HOÀNG NHƯ QUYÊN

Khoá: HC-94

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Công ty Phú Mai Anh

Email: quyennhu@phumaianh.vn

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  TRẦN TẤN VIỆT

Khoá: HC-97

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Phó Trưởng Khoa Khoa Kỹ Thuật Hóa Học ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: trantanviet@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Khoá: HC-98

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Wasol

Email: henry.nguyen@wasol-vn.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  TRẦN NHƯ KHẢI

Khoá: HC-93

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Giám đốc Orchid Chem VN

Email: khai.mbaimc@yahoo.com.vn

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  LÊ TRÍ THÔNG

Khoá: HC-97

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Phó Chủ tịch HĐQT PNJ

Email: trithong.le@gmail.com

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  LÊ BẠCH LONG

Khoá: HC-97

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Giám đốc Cty TNHH Nam Long 

Email: lblchem@yahoo.com

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  CHÂU YẾN PHƯỢNG

Khoá: HC-90

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Giám đốc Cty TNHH Phượng Hoàng Nghệ Thuật

Email: jennychau11070@gmail.com