Ban Đại Diện Khoa Môi Trường Tài Nguyên

PHÓ CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN 
  LÝ THÀNH TÀI

Khoá: MO-96

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty Cổ phần cấp nước Nhà Bè

Email: lythanhtai1978@gmail.com

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  TRẦN THỊ CƠ

Khoá: MO-2002

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty TNHH Cải Tiến Xanh 

Email: cotranqn@gmail.com

 

PHÓ BAN LIÊN LẠC
  LƯU ĐÌNH HIỆP 

Khoá: MO-94

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường và Tài Nguyên ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn

PHÓ BAN SỰ KIỆN
  ĐỖ THỊ THÚY HẰNG

Khoá: MO-99

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Giám đốc Cty Đào tạo Tư vấn Diamond Key

Email: mcdothuyhang@gmail.com

PHÓ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  CHÂU NGỌC CẨM VÂN

Khoá: MO-02

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Phó Bí thư Đoàn cơ sở TNMT Chi cục BVMT-Sở TNMT

Email: chaungoccamvan@gmail.com

PHÓ BAN QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
  ĐÀO MINH TRUNG

Khoá: MO-99

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Giảng viên ĐH Thủ Dầu Một

Email: moitruongviet.trung@gmail.com

PHÓ BAN TÀI CHÍNH
  ĐỒNG THỊ TÚ ANH

Khoá: MO-2001

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Cty TNHH Đất Hợp

Email: tuanh@dathop.com.vn

PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI
  NGUYỄN NHƯ HIỂN

Khoá: MO-99

Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

Đơn vị công tác: Giám đốc trung tâm Cefinea

Email: hiencefinea@gmail.com