Ban Đại Diện

CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN
  TRẦN BÁ DƯƠNG

Khoá: CK-78

Khoa: Cơ khí 

Chủ tịch HĐQT THACO

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
  HỒ MINH TRÍ

Khoá: CK-85

Khoa: Cơ khí 

Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Thương mại Phát Tiến 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT (Phụ trách liên lạc)
  NGUYỄN DANH THẢO

Khoá: XD-96

Khoa: Kỹ thuật Xây dựng

Hiệu Phó ĐH Bách khoa-ĐH Quốc gia TPHCM

PHÓ CHỦ TỊCH QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
  VÕ ĐẠI KHÔI

Khoá: XD-2000

Khoa: Xây dựng

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Hậu

PHÓ CHỦ TỊCH
  HỒ QUỲNH HƯNG

Khoá: ĐT-89

Khoa: Điện-Điện tử

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang

PHÓ CHỦ TỊCH
  PHẠM VĂN TÀI

Khoá: CK-82

Khoa: Cơ khí 

Tổng Giám đốc Tập đoàn THACO

PHÓ CHỦ TỊCH
  NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN

Khoá: HC-92

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Tổng Giám Đốc Công ty Sơn Sento

PHÓ CHỦ TỊCH 
  NGUYỄN ÁI HỮU

Khoá: DD-93

Khoa: Điện-Điện tử

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ XELEX & WORLDSOFT

PHÓ CHỦ TỊCH 
  LÊ TRÍ THÔNG

Khoá: HC-97

Khoa: Kỹ thuật Hóa học

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý PNJ

PHÓ CHỦ TỊCH 
  NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH

Khoá: MT-92

Khoa: Kỹ thuật Máy tính

PHÓ CHỦ TỊCH 
  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Khoá: XD-2001

Khoa: Xây dựng

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GATE 1