Giới thiệu

1957 Thành Lập Trường

Thành Lập Trường

Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ được thành lập, gồm 4 trường thành viên: Cao Đẳng Công Chánh, Cao Đẳng Điện Lực, Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ và Việt Nam Hàng Hải.

1976 Bước đầu đổi mới

Bước đầu đổi mới

Trường được mang tên Đại học Bách Khoa với 5 khoa chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Thủy lợi, Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Hóa học.

2006 Thành viên ĐHQG HCM

Thành viên ĐHQG HCM

Trường Đại học Bách Khoa trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2007 Huân chương độc lập

Huân chương độc lập

Trên khuôn viên 14,5 ha của tổng Phú Thọ hình thành một trung tâm đào tạo các kỹ sư và cán sự kỹ thuật, với hệ thống bảy tòa nhà hai và ba tầng gồm văn phòng, lớp học (giảng đường), thư viện, các phòng thí nghiệm và các xưởng thực tập. Trung tâm cũng có khu thể thao, thiết kế ban đầu dành cho 1.600 sinh viên của tất cả các hệ và 200 cán bộ, nhân viên, giáo sư. Muốn vào các trường cao đẳng của Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, người học phải có bằng tú tài 2 (trung học đệ nhị cấp), ban B (toán) và phải qua một kỳ thi tuyển. Thời gian học từ 4 đến 5 năm (tùy theo ngành) cho bậc kỹ sư và 2 năm cho bậc cán sự.

[count_post post_type=
418

Thành viên

[count_post post_type=
9

Sự kiện

[count_post post_type=
3

Hội thảo

[count_post post_type=
4

Học bổng

Thành viên Ban Quản Trị

PGS. TS. MAI THANH PHONG

PGS. TS. MAI THANH PHONGHiệu trưởng

PGS. TS. TRẦN THIÊN PHÚC

PGS. TS. TRẦN THIÊN PHÚCPhó Hiệu trưởng

PGS.TS LÊ MINH PHƯƠNG

PGS.TS LÊ MINH PHƯƠNGPhó Hiệu trưởng

PGS. TS. NGUYỄN DANH THẢO

PGS. TS. NGUYỄN DANH THẢOPhó Hiệu trưởng