Liên hệ

========================================================

Văn phòng Ban đại diện Cựu Sinh Viên
Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 206, Nhà B3, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM

Website : https://alumni.hcmut.edu.vn

Email: info@alumni.hcmut.edu.vn

Điện thoại: +84 (28) 3864 7256 (ext: 6324)

Hotline : +84 877 90 50 80

=========================================================

Thông tin Ban Đại Diện

Gửi Nội Dung